TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN

Ủy Ban Nhân Dân phường Nguyễn Thái Bình luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 ngày càng văn minh, hiện đại. Khi có vấn đề cần góp ý, phản ánh, quý khách vui lòng điền vào thông tin dưới đây :

*
*
*

ĐĂNG KÝ THỦ TỤC TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Phường Nguyễn Thái Bình mở rộng cung cấp giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời đăng ký.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ
TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để tìm hiểu thông tin chi tiết về thủ tục hành chính, xin mời quý khách tra cứu thủ tục hành chính với các mục sau đây.

Giới thiệu về Phường Nguyễn Thái Bình

DOANH NGHIỆP

No Logo Added!