Thực hiện kế hoạch liên tịch giũa UBND – UBMTTQ VN Quận 1 về lấy ý kiến nhân dân về đối với dự thảo kế hoạch “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Quận 1 năm 2020”; Ban Thường trực UBMTTQ VN phường đề xuất nội dung đăng tin như sau:

Ngày 7/3/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình và Ban công tác Mặt trận Khu phố 4 phường Nguyễn Thái Bình phối hợp cùng Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 1 phối hợp tổ chức Hội nghi lấy ý kiến nhân dân dự thảo Kế hoạch “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Quận 1 năm 2020”. Chủ trì hội nghị có Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 Phan Ngọc Thảo và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Quốc Cường. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Phương Lan.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 trình bày dự thảo kế hoạch “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Quận 1 năm 2020”, trong đó tập trung vào gồm có 2 nội dung chính: Đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cụ thể, về nội dung “Đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa” gồm: Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật; xây dựng và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa cơ sở; tập trung tổ chức hoạt động công tác gia đình; tăng tỉ lệ người tập luyện thường xuyên và nâng chất các hoạt động thể dục thể thao; nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực di sản văn hóa; đầu tư phát triển cơ sở vật chất ngành văn hóa và thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội; xây dựng các danh hiệu văn hóa gắn với xây dựng con người Quận 1 phát triển toàn diện…

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị: Tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền chấm dứt 06 hành vi không phù hợp nếp sống văn minh đô thị.

Tại hội nghị, có 8 ý kiến hầu hết đều thống nhất, đồng tình cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị để Quận 1 nói riêng và thành phố nói chung trở nên văn minh hơn và nội dung dự thảo thực tế với thực tiễn. Bên cạnh đó, cũng thẳng thắn đóng góp nên vận động người dân bỏ những tập tục văn hóa không phù hợp; nên quyết liệt tăng cường xử lý những trường hợp để chó chạy rông phóng uế bừa bãi; chạy xe trên vỉa hè; buôn bán hàng rong; đề nghị thêm 1 mục về công tác phòng cháy chữa cháy; nên phân bổ các công trình về khu phố cho hợp lý; tăng cường ý thức cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa./.