Ban thường vụ


Ông Lê Thanh Tuấn
Bí thư Đảng ủy
Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy