Ban thường vụ


Bà Lê Thu Huyền
Bí thư Đảng ủy

Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy