Cán bộ, công chức UBND phường


Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường

Ông Đỗ Đình Hậu
Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách đô thị
Bà Trần Thanh Thủy
Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách Văn hoá – Xã hội

Bà Dương Thị Hoàng Cúc
Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bà Hồng Ngọc Linh
Thủ quỹ Văn thư lưu trữ

Bà Lê Thị Bích Loan
Cán bộ bộ phận Tài chính – Kế toán

Ông Nguyễn Thành Danh
Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Công chức Văn hóa Xã hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Công chức Tài chình – Kế toán

Bà Quách Phùng Bảo Châu
Cán bộ Dân số

Ông Đặng Gia Tuấn
Công chức Văn phòng – Thống kê

Bà Trần Thị Kim Phúc
Cán bộ Trẻ em – Bình đẳng giới

Ông Trần Văn Thắng
Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Ông Võ Hoàng Long
Cán bộ phụ trách Kinh tế

Bà Trần Thị Ngọc Ánh
Công chức Văn phòng – Thống kê

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
Chuyên trách giáo dục

Ông Nguyễn Thế Hiển
Nhân viên kế toán

Ông Trần Hoàng Ân
Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Ông Trương Văn Kiệt
Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường

Ông Đặng Tuấn Linh
Chuyên trách giảm nghèo – tăng hộ khá

Ông Huỳnh Hoàng Hận
Nhân viên văn thư lưu trữ

Ông Lê Văn Mạnh
Cán bộ VHTT – TDTT – GĐ