Cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ đầu tháng 06.2020, UBND Q1 đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ cấp “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” cho “Hộ kinh doanh” kinh doanh dịch vụ “ăn uống”. Đối với “Công ty” hoặc Hộ kinh doanh mà kinh doanh dịch vụ khác vẫn do Ban quản lý ATTP thành phố cấp.