Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN)

– Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy chứng nhận

– Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn) đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; trường hợp hộ gia đình và cá nhân trong nước chỉ có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

Lệ phí (nếu có) : không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN)