Chung tay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

“Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình (27/4/2019)

Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra thường xuyên và đáng báo động tại các khu dân cư, công trường xây dựng, trên đường phố và nơi công cộng. Nguyên nhân do ý thức giữ gìn vệ sinh của một bộ phận người dân, hành vi xả rác vẫn còn là vấn nạn của xã hội,…

Với ý nghĩa đó, sáng ngày 27/4/2019 UBND – UBMTTQVN Phường Nguyễn Thái Bình  tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình

Đến tham dự lễ có đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin Q1, Đại diện Phòng TNMT Q1, Lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND – UBMTTQVN Phường Nguyễn Thái Bình, đại diện ban ngành, đoàn thể, Trưởng 6 khu phố và đông đảo người dân trên địa bàn phường.

Ông Đỗ Đình Hậu – PCT UBND Phường Nguyễn Thái Bình thông qua và phát động Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động, xem đây là vinh dự cho phường nhưng cũng gắn với trọng trách lớn. Ông Hậu kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, lực lượng tuyên truyền viên và nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình nỗ lực để chương trình được thành công, có hiệu quả trong thực tế như mong muốn.

Bà Lê Dung – chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 phát biểu và hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn. Lực lượng tuyên truyền viên của phường cần quan tâm sâu sát đến từng hộ dân để hướng dẫn phân loại rác và ý nghĩa của nó; cần đẩy mạnh việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả về chương trình Phân loại chất thải rắn tại nguồn; Tổ chức giám sát lực lượng rác dân lập đưa rác sau phân loại đến đúng nơi quy định và đúng quy trình đã đề ra; Quan trọng nhất là việc vận động hộ dân thay đổ thói quen xử lý rác thải để họ ý thức việc Phân loại chất thải rắn tại nguồn là quan trọng trong đời sống gia đình, xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường…

Tổ chức ký cam kết giữa Ủy ban nhân dân phường và Đại diện 6 khu phố, các hộ dân về không xả rác, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn và chương trình phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn phường.