Chuỗi hoạt động “CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH”

Tiếp tục những hành động thiết thực, kịp thời trong chuỗi hoạt động “Chủ động phòng, chống dịch bệnh”, trong hai ngày 18/3/2020 và  ngày 19/3/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Thái Bình đã kịp thời trao tặng khẩu trang vải, tuyên truyền các kỹ năng cần thiết phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay đúng cách, đúng lúc… cho các giáo dân, tín đồ khách tham quan tại Thánh đường Hồi Giáo, Phụng Sơn Tự và Hội Thánh Tin Lành và các hộ dân khu vực xung quanh trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường đã vận động, hướng dẫn các giáo dân, tín đồ hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID – 19.