Công tác tuyển quân NVQS và Hội trại Tòng quân năm 2018

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị phường Nguyễn Thái Bình. Làm tốt công tác tuyển quân là yếu tố quan trọng góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang thường trực, lực lượng dự bị động viên ngày càng vững mạnh. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Đảng bộ, quân và dân phường đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công tác tuyển quân.

Trong công tác tuyển quân năm 2018, hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định: phân công thành viên thường xuyên theo dõi, giúp đỡ cơ sở trong quá trình thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ban chỉ huy quân sự phường tham mưu trong việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi, tiến hành đầy đủ các bước để tổ chức đăng ký, kiểm tra, phân loại sơ bộ sức khỏe cho nam công dân. Để công tác tuyển quân ngày càng bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước công tác tuyển quân từ việc đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đến việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt hồ sơ, thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức trang trọng, chu đáo lễ giao, nhận quân trong năm.

Năm 2018, phường Nguyễn Thái Bình được giao chỉ tiêu là 13 nam công dân nhập ngũ. Do đó Ban chỉ huy quân sự huyện đã căn cứ vào đặc thù của địa phương, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường đã chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu giao quân một cách hợp lý. Theo đó, từ tháng 7, các khu phố, tổ dân phố đã tổ chức phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và tiến hành các bước tuyển quân theo các mốc thời gian đã được UBND phường và Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường quy định. Nét nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay là địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản mới quy định về công tác tuyển quân.

Từ đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các Chi bộ, Ban điều hành khu phố, các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một số điểm như: Số lượng công dân nhập ngũ là đảng viên, có trình độ đại học, cao đẳng và trình độ chuyên môn kỹ thuật vẫn còn ít. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các khu phố cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng và hữu hiệu để thu hút, tuyển chọn công dân có trình độ tham gia xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, để đề cao trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải pháp trước mắt, giải pháp quan trọng nhất vẫn phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, UBND phường Nguyễn Thái Bình; huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức quần chúng trong tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân và con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

Ngày 6/3/2018, tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 đã diễn ra Hội trại Tòng quân toàn Quận, các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đã được ôn truyền thống, vui chơi, hòa mình vào không khí nhiệt huyết chuẩn bị cho nhiệm vụ thiêng liêng người con Đất Việt. Với sự đầu tư và chuẩn bị chu đáo, công tác Hội trại phường Nguyễn Thái Bình đã đạt giải 3 toàn quận.

Sáng ngày 7/3/2018, 08/08 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự phường Nguyễn Thái Bình đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Quận đưa đi đến các quân khu một cách an toàn và đảm bảo nhằm chuẩn bị cho công tác nhập ngũ. Qua đợt tuyển quân 2018, Đảng ủy – HĐND – UBND, các đoàn thể chính trị xã hội cùng công an, quân sự phường đã có buổi họp mặt rút kinh nghiệm cũng như đặt ra những phương hướng, chỉ tiêu cho các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển quân 2019./.