ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 21 – 22/5/2020, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Đỗ Phương Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; cùng 90 đại biểu.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Thái Bình đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII đã đề ra: Việc thu, chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng luật, hoàn thành chỉ tiêu ngân sách nhà nước được giao; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các tầng lớp nhân dân; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, vận động và huy động mọi nguồn lực chăm lo tốt các diện chính sách, người có công, hộ khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Bên cạnh đó, Đảng ủy xác định công tác giáo dục chính trị, tư tường là nhiệm vụ quan trọng, tổ chức đầy đủ và kịp thời các buổi học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt thông tin dư luận xã hội, góp phần định hướng kịp thời tư tưởng trong cán bộ đảng viên, nhân dân; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng các bộ đảm bảo đúng quy định; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc; duy trì thường xuyên việc hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát;
Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm; duy trì phường đạt chuẩn văn minh đô thị; chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ quân sự, Công an nhân dân đạt 100%; kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; giải quyết các hồ sơ đúng hạn 100%; phấn đấu Đảng bộ phường đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;…
Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình. Đồng chí đề nghị, các đại biểu với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, cần phân tích thẳng thắn những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, để từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp phù hợp với điều kiện, thực tiễn, với yêu cầu nhiệm vụ, Đảng bộ phường cần tập trung phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong việc góp phần xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, “An toàn – văn minh – phát triển”; tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11, số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và số 12 của Ban Tổ chức Trung ương.
Ngay sau khi kết thúc đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; xác định những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, cá nhân; thường xuyên kiểm tra sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên và người dân phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX đề ra.
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí, bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Thanh Tuấn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí.