spot_img

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 05/10/2023, Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và tập huấn kỹ năng, thao tác lan tỏa chia sẻ tích cực và đấu tranh phản bác trên mạng trực tuyến theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Lê Thị Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phường, đại diện Chi ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ phụ trách thông tin tuyên truyền của các đơn vị, chi bộ trực thuộc; thành viên Tổ Dư luận xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt phường và toàn thể cán bộ, công chức người lao động phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết; quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Song song việc quán triệt Nghị quyết, đồng chí Báo cáo viên cũng đã thông tin về tình hình liên quan đến an ninh mạng, hoạt động các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Qua buổi tập huấn giúp cán bộ, đảng viên nhìn nhận rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất