spot_img

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Sáng ngày 21/6/2023, Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng phó các đoàn thể phường, Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công chức phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày  tình hình phát triển chung của Thành phố, quận, địa phương; cũng như  các mục tiêu quan điểm, tầm nhìn, phân tích làm rõ nội dung 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đề ra qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó, nhấn mạnh thành phố tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, khẳng định phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

Cũng tại Hội nghị, Báo cáo viên trình bày mục tiêu, ý nghĩa sự cần thiết ban hành Quy định 85-QĐ/TW của Bộ Chínhtrị  về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.  Báo cáo viên cũng thông tin về thực trạng, tình hình người dùng tham gia các mạng xã hội hiện nay; cách thức để nhận diện các tin giả, xấu, độc, thông tin sai trái trên mạng xã hội; từ đó, nhận biết các tin thật và các phương thức lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội…

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất