spot_img

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG TÁM KHÓA XIII  VÀ NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TU CỦA THÀNH ỦY

Sáng ngày 05/01/2024, Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đổi mới các nội dung, phương thực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay. Tham dự hội nghị có các đồng chí:  Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường, Lê Thị Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy phường, Lê Hồng Quang cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, các Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phó các đoàn thể phường, Chi ủy các chi bộ trực thuộc.

    Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã trình bày kết quả của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, triển khai những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, nhất là tập trung triển khai trọng tâm Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn quán triệt, triển khai về các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đổi mới các nội dung, phương thực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay, đồng thời định hướng một công tác nhiệm vụ trọng tâm thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công tác chuẩn bị nhân sự việc sắp xếp khu phố theo quy định Trung ương.

Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt nội dung cơ bản, nắm rõ nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương tám của Đảng và Nghị quyết 20-NQ/TU của Thành ủy, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đồng thời đưa vào chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết. Trên cơ sở các nội dung đã được tiếp thu, các chi ủy chi bộ, người đứng đầu cơ quan đơn vị quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong kỳ sinh hoạt gần nhất của đơn vị mình.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất