spot_img

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NỘI DUNG “GIẢI PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ VAI TRÒ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG”

Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường” nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp; phát huy hiệu quả thực chất Chương trình phối hợp giám sát, phản biện xã hội giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội phường định kỳ hàng năm. Cùng dự có đồng chí Đỗ Phương Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ trì buổi tọa đàm đồng chí Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Lê Hồng Quang – Chủ tịch UBND phường đồng chí chủ trì buổi tọa đàm. Tham gia Tọa đàm còn có các đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng phó các đoàn thể phường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Định hướng buổi tọa đàm đã nêu ra mục đích yêu cầu thảo luận, trao đổi nhằm tiếp tục có những giải pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả phát huy, nâng cao vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường. Trên cơ sở các Quy định, Quy chế, Đề án lãnh đạo về giám sát, phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể phường cùng với sự phối hợp, đồng hành của Chi ủy chi bộ, Ban điều hành khu phố và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia giám sát các lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn phường của hệ thống chính quyền phường với những hình thức, nội dung đa dạng phong phú, thông qua nhiều kênh thông tin, hình thức tiếp nhận; hoạt động giám sát tập trung vào những nội dung, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của đoàn viên, hội viên gắn với hoạt động định hướng dư luận nhân dân tại cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực cụ thể như: Giám sát thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường theo quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; quản lý Nhà nước về Văn hóa – xã hội, An toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy,…

Sau khi nghe báo cáo công tác giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường trong thời gian qua; buổi tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu thảo luận của các đơn vị, chi bộ phản ánh trung thực khách quan các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể phường chủ động ban hành kế hoạch, chương trình giám sát phù hợp với tình hình thực tế; có phân công trách nhiệm từng đơn vị giám sát từng lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể, nhất là các lĩnh vực, hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, an sinh của người dân và cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn phường cho thấy thể hiện sự quan tâm, lắng nghe cầu thị, ý kiến người dân và cùng sự phối hợp đồng bộ với hệ thống chính quyền phường trong công tác quản lý đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn phường song song đó công tác tuyên truyền vận động người dân, cơ sở kinh doanh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên nhìn nhận cũng cho thấy một số tồn tại công tác giám sát đôi lúc hoạt động chưa hiệu quả, kết quả giám sát chưa thể hiện cụ thể, rõ nét.

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn ghi nhận những ý kiến thảo luận có trọng tâm, thẳng thắn thể hiện trách nhiệm của các đơn vị tham gia đồng thời nhấn mạnh hơn bao giờ hết công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể phường đối với các lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn phường cần phải duy trì thường xuyên và liên tục kết hợp việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới; hoạt động tuyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội phải thường xuyên đổi mới phương thức; nội dung giám sát, phản biện cần tập trung vào những nội dung, vấn đề mà người dân quan tâm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập trung giám sát những vẫn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân…, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ghi nhận và xử lý ánh kịp thời tình hình địa bàn dân cư, nhằm đảm bảo hoàn thành vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất