spot_img

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ TÁC PHẨM “XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Sáng ngày 18/6/2024, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Xây dựng phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự. Tham dự có các đồng chí: Lê Thị Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy phường, Lê Hồng Quang – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, CBCC phường, Chi ủy và đảng viên nòng cốt các chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 1 trình bày về nội dung cốt lõi tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Báo cáo viên dẫn chứng cụ thể những mẫu chuyện, bài học thực tế về phong cách, đường lối ngoại giao vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong gần 40 năm đổi mới, qua đó làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam” chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới được đúc kết trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, cuốn cẩm nang giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác đối ngoại, nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Dịp này đồng chí báo cáo viên cũng thông tin thời sự, những vấn đề nổi cộm ảnh hưởng kinh tế, an ninh quốc phòng, về khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước trên sông Mê Kong và dự án kênh đào Phù Nam mà cán bộ, đảng viên và dư luận nhân dân quan tâm thời gian qua.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất