Danh Sách BAN CHẤP HÀNH


Ông Lê Thanh Tuấn
Bí thư Đảng ủy Phường
Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND Phường

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường

Bà Lê Thị Huyền
ĐUV – Phó Chủ tịch HĐND Phường

Ông Đỗ Đình Hậu
ĐUV – Phó Chủ tịch UBND phường

Ông Nguyễn Quốc Cường
ĐUV – Chủ tịch MTTQ VN

Ông Đặng Văn Cư
ĐUV – Trưởng Công an phường

Ông Nguyễn Thanh Tùng
ĐUV – Chỉ huy trưởng BCHQS Phường

Ông Hoàng Đức Bình
ĐUV – Bí thư Đoàn TNCS


Ông Lê Duy Hanh
ĐUV – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Khu phố 2


Bà Nguyễn Ngọc Hạnh
ĐUV – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường tiểu học Khai Minh