spot_img

DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình về xây dựng Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường theo quy định của Trung ương; Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình xây dựng Đề án sắp xếp khu phố như sau:

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất