spot_img

HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH RA MẮT BIỂU TRƯNG CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024-2029.

Biểu trưng đại hội đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 là hình ảnh cánh chim lạc bay cao tạo thành giá đỡ tôn vinh logo Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, thể hiện giá trị truyền thống dân tộc việt nam. Biểu trưng lồng ghép hình ảnh vi mạch điện tử là biểu tưởng khoa học công nghệ cho thấy xu thế thời đại khoa học tiến bộ, thời kỳ hội nhập. Biểu trưng là khối thống nhất, thể hiện giá trị truyền thống và hiện đại đan xen được kết hợp hài hòa. Biểu trưng truyền tải trực quan về trách nhiệm của thanh niên Phường Nguyễn Thái Bình nói riêng và thanh niên việt nam nói chung trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và trách nhiệm tiên phong đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất