HỘI NGHỊ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 13/4/2021, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Diệp Bích Hạnh – Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường cùng toàn thể đảng viên các chi bộ khu phố.
Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên về kết quả Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021. Theo đó, sau 07 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Đại hội cũng đã bầu ra 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa mới. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 05 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Song song các nội dung triển khai, đồng chí Báo cáo viên cũng thông tin thêm diễn biến tình hình thời sự trong và ngoài nước hiện nay.
Trước đó vào 02 ngày 27, 28 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường trụ sở phường, Đảng ủy đã tổ chức cho cán bộ đảng viên đương chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xem Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.