Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Chiều 19/03/2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Nguyệt Cầu, Trưởng Phòng Y tế Quận 1; Ông Phạm Văn Hùng, Trợ lý Tuyển quân BCH Quân sự Quận 1; Bà Lê Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường; thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, các ban ngành đoàn thể, Trưởng 06 khu phố và ban điều hành 56 tổ dân phố.

Theo báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ Nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020: Trong năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ, Khu phố triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân.

Ông Nguyễn Nguyệt Cầu – Trưởng Phòng Y tế Quận 1 và ông Phạm Văn Hùng – Trợ lý Tuyển quân BCH Quân sự Quận 1 trao khen thưởng cho các tập thể.

Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, sâu rộng, từ đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; do làm tốt công tác tuyên truyền. Kết quả năm 2019, Phường Nguyễn Thái Bình đã tổ chức lễ phát động gọi công dân nhập ngũ đúng quy định cho 17 công dân, đạt và vượt chỉ tiêu được giao 17/12, đạt tỷ lệ 142%. Công tác hậu phương quân đội cũng được phường chú trọng thực hiện, đã chăm lo thanh niên nghĩa vụ quân sự năm 2019 với tổng số tiền 26.000.000 đồng.

Bà Lê Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh,                    Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường trao khen thưởng cho các cá nhân.

Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 đó là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tuyển quân. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trước hết phải ưu tiên về chất lượng. Khi xét duyệt tiêu chuẩn, phải nắm chắc, chính xác, tiến hành đúng, đủ nội dung, chính xác các đối tượng theo quy định. Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, kết hợp với giáo dục truyền thống địa phương, gia đình và ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phân công, phân nhiệm, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ. Tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành và sự đồng thuận của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 4 phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã trao giấy khen cho 13 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.