Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Chiều ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết phongtrào thi đua yêu nước năm 2019 và phát động phong trào thu đua yêu nước năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Lưu Trung Hòa, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Ông Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy; Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các ban ngành đoàn thể, Trưởng 06 khu phố và ban điều hành 56 tổ dân phố.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân phường đã đánh giá kết quả chỉ đạo,        điều hành trên các lĩnh vực phát triển Kinh tế – Xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2019, thẳng thắn nêu ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Qua đó, trong phát động phong trào thi đua yêu nước, bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn, để công tác thi đua thực sự là động lực; phát huy cao độ tinh thần yêu nước nồng nàn, hăng say lao động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu lập thành tích cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng động viên 39 tập thể, 102 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, đảm bảo Quốc phòng –     An ninh năm 2019 và 40 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2019.