Hội nghị triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh năm 2019 và Thông tin thời sự Quí 1/2019

Sáng ngày 21/2/2019, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị Triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019:“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Thông tin tình hình thời sự Quí 1/2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cùng các đồng chí lãnh đạo UBND phường, Trưởng phó Ban ngành đoàn thể, Toàn thể đảng viên 16 chi bộ, CBCC, lực lương TTĐT, BCH các đoàn thể, Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, toàn thể BĐH khu phố – Ban Cán sự Tổ dân phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trung Kiên – Giảng viên trường Học viện Chính trị Khu vực II đã trình bày các nội dung trọng tâm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giúp cán bộ, đảng viên và toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng bộ phường hiểu sâu, nắm vững những vấn đề cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn; Tạo chuyển biến về ý thức và hành động trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, cán bộ công chức lực lượng vũ trang về trách nhiệm phục vụ Nhân dân; phát huy thực hành dân chủ rộng rãi, đa dạng hóa các hình thức chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Kết quả Hội nghị triển khai được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên, cán bộ và Nhân dân, tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tích cực học và làm theo gương Bác. Trên cơ sở các nội dung đã được nghe triển khai các đồng chí Cấp ủy chi bộ gắn với nội dung chủ đề năm 2019 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp tình hình thực tiễn của chi bộ. Hội nghị thu hút 315 người tham dự.