Họp mặt Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 năm 2020

Ngày 18/5/2020, Đảng ủy phường tổ chức họp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 –  5/6/2020); khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Chủ tịch UBND phường.

Phát biểu ôn truyền thống, Đ/c Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Người, một lần nữa chúng ta khẳng định những cống hiến vĩ đại, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Năm nay, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những giải pháp quan trọng.

Nhằm tôn vinh đảng viên có nhiều tuổi Đảng, được sự ủy quyền của Quận ủy Quận 1, Đảng bộ Nguyễn Thái Bình trân trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 02 đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 03 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 05 đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Cũng nhân buổi họp mặt, Đảng ủy phường cũng tổ chức khen thưởng cho 10 tập thể, 22 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020.