Họp mặt Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 – 2021

Ngày 2/4/2021, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021); sơ kết kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí: Bùi Minh Tiến, Quận ủy viên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Đỗ Phương Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Quận ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường, Cấp ủy 15 chi bộ, Trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội phường và Trưởng phó Khu phố, Ban Công tác Mặt trận khu phố cùng tham dự.
Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản trọn đời vì nước, vì dân. Đạo đức, lối sống, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng nhân ái bao la đối với mọi tầng lớp người lao động, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, giản dị, thiết thực, hòa đồng, gần dân, hiểu dân và vì dân… Trong 5 năm qua, Đảng ủy phường lãnh đạo các chi bộ đưa việc thực hiện sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề từng năm, phù hợp với loại hình chi bộ; việc triển khai học tập chuyên đề được kịp thời, nghiêm túc, đưa các nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nhận thức của cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch học tập, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện 3 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, trách nhiệm, thân thiện, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân; cán bộ, đảng viên, công chức chiến sĩ gương mẫu trong việc thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị. Đảng ủy phường lãnh đạo hệ thống chính trị tập trung rà soát giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm như công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường,… coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của Đảng ủy. Tổ chức nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ, về nguồn, tọa đàm về học tập và làm theo Bác; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm; đẩy mạnh thực hiện việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên;…
Hội nghị cũng nghe 2 báo cáo tham luận về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII của Đảng tại địa bàn dân cư của chi bộ khu phố và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016 – 2020” của chi bộ trường học.
Dịp này, Đảng ủy phường trao Giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.