Kỳ họp thứ 17 HĐND phường Nguyễn Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 24/12/2020, HĐND phường Nguyễn Thái Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 17. Tham dự có các đồng chí: Phan Trọng Quyền, Phó Chủ tịch HĐND Quận 1; Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Diệp Bích Hạnh, Chủ tịch UBND phường; Đỗ Đình Hậu – Phó Chủ tịch UBND phường.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND, Ban pháp chế và Ban kinh tế – xã hội HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021… Năm 2020, phường ước thu ngân sách được hơn 22 tỷ đồng, đạt 154%; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, 100% công trình khởi công xây dựng đảm bảo đủ điều kiện và được kiểm tra, giám sát; phát 1.850 tài liệu, 120 lượt xe loa, treo 15 băng rôn, dán 4.100 poster, 2.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh Covid-19; ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu hút 986 lượt người tham gia; hoàn thành nâng cấp sửa chữa hẻm 54 Ký Con; thực hiện trợ cấp thường xuyên và đầy đủ đối với các diện chính sách, neo đơn, diện bảo trợ xã hội…; khám chữa bệnh cho 5.376 lượt người; phát 7.500 khẩu trang y tế; chăm lo 548 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 210 triệu đồng; giải quyết 128 hồ sơ chứng thực, xác nhận chữ ký; hoàn thành 25 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và tiếp tục triển khai một số mô hình thiết thực trong công tác cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân đạt 100%; đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra phát sinh các điểm nóng về an ninh chính trị; giải quyết 19 đơn phản ánh…

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; giám sát công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thường xuyên trao đổi về công tác phản biện xã hội nhằm đảm bảo các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;…

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua dự thảo các Nghị quyết: Nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2020; phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách phường năm 2019; điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách phường năm 2019; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Viagra works to help erectile problems caused by blood circulation problems to the penis and psychological blockages. vgrmalaysia You must, therefore, understand that it is not an aphrodisiac that will increase your desire.