Lịch Sử Phường

Nguyễn Thái Bình là một phường thuộc quận Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phường Nguyễn Thái Bình có diện tích 0,5 km², dân số năm 1999 là 19450 người, mật độ dân số đạt 38900 người/km².