spot_img

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 66

Ngày 1/11/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4, khóa 66 năm 2022. Tham dự có Trung tá Nguyễn Văn Ngo, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; lãnh đạo các đơn vị là thành viên trong Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 phường và hơn 147 học viên là cán bộ đảng viên, giáo viên, công chức, nhân viên, người lao động, lực lượng tự vệ trên địa bàn.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 1/11 đến 4/11/2022), học viên được giới thiệu 9 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Trung tá Nguyễn Văn Ngo yêu cầu mỗi học viên cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Ban tổ chức lớp học cần duy trì và thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình, thời gian học tập, làm cơ sở để học viên vận dụng tốt những kiến thức, lý luận được bồi dưỡng vào quá trình công tác trên từng cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ thảo luận, kiểm tra và viết bài thu hoạch để cấp giấy chứng nhận.

Quốc Dũng

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất