spot_img

MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Ngày 06/10/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2024 – 2026 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Trung Tín – PCT UBMTTQ VN Quận 1; Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường, Lê Thị Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận phường, cùng sự tham dự của các vị Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố.

Tại hội nghị, các vị Ủy viên đã hiệp thương bầu bà Lê Thị Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận phường là Ủy viên UBMTTQ VN phường nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch UBMTTQ VN phường triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại Hội nghị, các vị Ủy viên góp ý thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 – 2029 do Ban Thường trực trình với sự thống nhất cao (100% tán thành). Đồng thời, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận khu phố tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026 và công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn nhấn mạnh: Đại hội Mặt trận phường và Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu phố được tiến hành đồng thời cùng thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sắp xếp khu phố nên công tác chuẩn bị cần sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị phường, khu phố; phải thật sự chu đáo, đúng quy định; nhất là về mặt nhân sự nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tôn chỉ, điều lệ, cơ cấu, tính tiêu biểu, tính đại diện; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền, …. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, cũng là cơ hội để Mặt trận phường, Khu phố đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Trung Tín – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Quận 1 đánh giá Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Ban Công tác Mặt trận và Ngày hội Đại đoàn kết năm 2023. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Đảng ủy phường trong công tác hướng dẫn, lãnh đạo Mặt trận phường tổ chức tốt Hội nghị Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 – 2026, Ngày hội Đại đoàn kết năm 2023 và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo dự kiến, Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Khu phố nhiệm kỳ 2024 – 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 được các khu phố của Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức từ ngày 03/11/2023 đến ngày 11/112023. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 được tổ chức trong tháng 02/2024.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất