spot_img

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH RA MẮT BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Biểu trưng Đại hội nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh được lồng ghép thể hiện ý chí, sự đa dạng, nhiều thành phần, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo của Phường Nguyễn Thái Bình; tinh thần liên minh, liên kết nhiều thành phần của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất