Mua bảo hiểm y tế ( trường hợp thành viên trong gia đình đã có thẻ bảo hiểm)

Bản photo hộ khẩu 01 bản;

Bản phôtô thẻ bảo hiểm còn thời hạn của những thành viên đã có thẻ bảo hiểm mỗi thành viên 01 bản;

Bản photo chứng minh nhân dân của những thành viên mua bảo hiểm lần đầu 01 bản;

Tờ khai hộ gia đình theo mẫu 01 tờ: Tờ khai hộ gia đình D01-HGD

Tờ khai mua bảo hiểm y tế cho từng thành viên trong gia đình: Tờ khai mua BHYT TK1-TS

MỨC PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Thời gian trả hồ sơ: Theo quy định của BHXH Quận

LƯU Ý:

– HSSV phải mua bảo hiểm trong nhà trường;

– Những trường hợp ưu tiên: trẻ em >6t, người già >80 tuổi không cần bổ sung thẻ BHYT;

– Người mất mà chưa thể hiện trên hộ khẩu cần cung cấp thêm giấy chứng tử;

– Người có trong sổ hộ khẩu mà đã chuyển đi nơi khác ở hoặc bỏ đi không liên lạc được thì cung cấp thêm giấy tạm vắng;

Trường hợp đi du học, làm việc hoặc định cư tại nước ngoài thì khai trong tờ khai gia đình đi du học, làm việc và định cư tại nước nào.

Hồ sơ Gia hạn Thẻ bảo hiểm y tế theo Hộ gia đình:

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Uỷ Ban không nhận hồ sơ Gia hạn BHYT nộp trễ hạn hoặc Hồ sơ Gia hạn thiếu giấy tờ bổ sung).