PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Từ ngày 15 đến ngày 22/8/2020, 06  khu phố Phường Nguyễn Thái Bình đã tổ chức hội nghị bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự tại các điểm bầu cử có các đồng chí: Đỗ Đình Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường; Trần Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố với mục đích phát huy quyền dân chủ của Nhân dân trên địa bàn phường trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức, phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Tại các điểm bầu cử được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, đúng theo quy trình và quy định, ngoài ra các điểm bầu cử cũng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Cử tri các khu phố đã hăng hái đi bầu cử, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để điều hành khu phố của mình ngày càng phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Kết quả, Đồng chí Trần Văn Mỹ, tái cử Trưởng Khu phố 1; Đồng chí Lê Thị Hải,     tái cử Trưởng Khu phố 2; Đồng chí Lê Đình Cây, tái cử Trưởng Khu phố 3; Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh tái cử Trưởng Khu phố 4; Đồng chí Hoàng Xuân Hường tái cử Trưởng Khu phố 5; Đồng chí Phan Thị Cẩm Hồng, đắc cử Trưởng Khu phố 6.

Hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố 1, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025


 

Hội nghị bầu cử Trưởng Khu phố 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025