spot_img

PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH HỌP MẶT KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024); SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ;  LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT NGÀY 19/5/2024

Ngày 17/5/2024, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Họp mặt kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024); 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2024); Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; :Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2024; biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2023 – 2024. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Danh, Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường; Lê Thị Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Lê Hồng Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường, Trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội phường và Chi ủy các chi bộ cùng tham dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn truyền thống kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2024). Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thành Danh nhấn mạnh: những cống hiến vĩ đại, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta. Trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đề nghị toàn Đảng bộ phường tiếp tục giữ vững thành tích và phát triển nhiều mô hình, cách làm hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã xem Phim ngắn thể hiện hình ảnh sinh động các hoạt động tiêu biểu xuyêt suốt 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị cùng với giới thiệu biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác giai đoạn 2023 – 2024; theo đó, Đảng bộ và Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình cùng cả nước, thành phố và Quận 1 thực hiện Di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội gắn với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 khóa XIII; đưa việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên và liên tục của mỗi cơ sở đảng và đảng viên từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được nâng lên, biểu hiện cụ thể qua việc nâng cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, từ nhận thức đến lời nói, việc làm; từ phong cách đến hiệu quả công việc, nhất là trong mối quan hệ với Nhân dân đều có chuyển biến.

Nhân buổi họp mặt, Đảng bộ Phường tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 02 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và khen thưởng cho 14 tập thể và 19 cá nhân thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2023-2024; đề xuất cấp quận khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân, trong đó Tập thể Đảng bộ phường Nguyễn Thái Bình đề xuất khen thưởng cấp Thành phố giai đoạn 2021 – 2024.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất