spot_img

Phường Nguyễn Thái Bình Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công tác xây dựng, chính quyền, địa phương

Ngày 10/3/2023, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Kế hoạch cao điểm 100 ngày thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường; Cao Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBMTTQVN phường.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN phường Nguyễn Quốc Cường triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Hồng Việt thông qua dự thảo nội dung Kế hoạch cao điểm 100 ngày thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức để mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng về ý thức chấp hành pháp luật nói chung, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ nói riêng tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi tích cực tham gia hưởng ứng. Sắp xếp, ổn định trật tự kinh doanh, buôn bán và các hoạt động khác nhằm xây dựng cảnh quan môi trường đô thị. Tăng cường xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đảm bảo trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Công tác tổ chức thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu gắn với mục tiêu an sinh xã hội. phối hợp phải đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị. Cần bố trí sắp xếp lại những hộ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo, hỗ trợ tạo điều kiện kinh doanh trong phạm vi phường tạm sắp xếp, bố trí để ổn định cuộc sống. Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, đúng quy trình, quy định của pháp luật; tập trung chủ yếu tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm sau khi đã được hướng dẫn.

Tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng: thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, người dân trong khu vực nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giữ gìn đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt chú trọng, quan tâm công tác tuyên truyền vận động đối với các hộ kinh doanh tại khu vực còn tồn tại, phức tạp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của mỗi gia đình, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường đưa ra giải pháp tuyên truyền phù hợp nhằm phát huy tốt vai trò, hiệu quả người địa phương tại địa bàn dân cư; sau khi chấn chỉnh trật tự đô thị ổ định, cần có kế hoạch, giải pháp giữ vững không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; cần huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác chấn chỉnh trật tự đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cả hệ thống chính trị phường cùng; kiểm tra các giấy phép và kiên quyết xử lý các bãi xe gắn máy, xe ô tô và các bãi xe trong hẻm tự phát; cần có giải pháp, cụ thể các hộ buôn bán lạc xoong và những hộ buôn bán không phải người địa phương;tận dụng tối đa nhân lực trong công tác chấn chỉnh trật tự đô thị; phải chuẩn bị thật kỹ các quy định pháp luật cho các tình huống phức tạp, phát sinh;; làm tốt trong công tác; vận động các cô chú khu phố, không cần có chức danh thật sự có trách nhiệm tham gia trong công tác giám sát; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công tác xây dựng, chính quyền, địa phương; tiếp tục nâng cao sự tương tác giữa MTTQ và UBN; khen thưởng kịp thời các cá nhân thực hiện tốt trong công tác.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất