spot_img

Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức lễ công bố Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố

Phường Nguyễn Thái Bình có diện tích 49,35 ha, có 6 khu phố, 56 tổ dân phố. Thời gian qua, khu phố, tổ dân phố thực hiện vận động và tổ chức hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt quy chế dẫn chủ ở cơ sở; tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước khu phố, tổ dân phố không trái với quy định của pháp luật. Việc sáp nhập các tổ dân phố thành khu phố sẽ làm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, đồng thời thuận lợi cho công tác bố trí nhân sự điều hành tại các khu phổ mới cũng như việc huy động các lực lượng tham gia phong trào và các cuộc vận động toàn dân dễ thực hiện hơn và đông hơn. Căn cứ tình hình thực tế ranh giới hành chính và Đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân phường thực hiện sắp xếp 6 khu phố, 56 tổ dân phố thành 09 khu phố mới với 5.369 hộ gia đình, 19.110 nhân khẩu. Cụ thể:

  • Khu phố 1 mới gồm các Tổ dân phố 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12 và một phần Tổ dân phố 14 của Khu phố 1 cũ, gồm 712 hộ dân.
  • Khu phố 2 mới gồmTổ dân phố 19, phần còn lại Tổ dân phố 14 của Khu phố 1 cũ và Tổ dân phố 20, 22, 22A, 23, 23A, 24 và một phần Tổ dân phố 21 của Khu phố 2 cũ, gồm 748 hộ dân.
  • Khu phố 3 mới gồm các Tổ dân phố 26, 27, 28, 29 và phần còn lại Tổ dân phố 21 của Khu phố 2 cũ và Tổ dân phố 30, 32 của Khu phố 3 cũ, gồm 514 hộ dân.
  • Khu phố 4 mới gồm một phần Tổ dân phố 16, 17 của Khu phố 2 cũ và các Tổ dân phố 34, 36, 37, 39, 40 của Khu phố 3 cũ, gồm 684 hộ dân.
  • Khu phố 5 mới gồm phần còn lại Tổ dân phố 16, 17 của Khu phố 2 cũ và các Tổ dân phố 42, 44, 45, 46, 47, 48 của Khu phố 3 cũ, gồm 501 hộ dân.
  • Khu phố 6 mới gồm các Tổ dân phố 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63 và một phần Tổ dân phố 54 của Khu phố 4 cũ, gồm 513 hộ dân.
  • Khu phố 7 mới gồm các Tổ dân phố 49, 50 của Khu phố 3 cũ, Tổ dân phố 66, 68, 70, 72 và phần còn lại Tổ dân phố 54 của Khu phố 4 cũ, gồm 509 hộ dân.
  • Khu phố 8 mới gồm các Tổ dân phố 75, 78, 79, 81 và một phần Tổ dân phố 80 của Khu phố 5 cũ, gồm 502 hộ dân.
  • Khu phố 9 mới gồm phần còn lại Tổ dân phố 80 của Khu phố 5 cũ và các Tổ dân phố 84, 86, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 100 của Khu phố 6 cũ, gồm 686 hộ dân.

Tại buổi lễ, đại diện phường Nguyễn Thái Bình đã công bố quyết định về việc công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng, phó 6 khu phố và tổ trưởng, tổ phó 56 tổ dân phố; công bố quyết định cử trưởng 09 khu phố; công bố thành lập 09 chi bộ, Ban công tác Mặt trận, chi hội phụ nữ, chi đoàn 09 khu phố.

Danh sách nhân sự cụ thể của từng khu phố như sau:

1. Khu phố 1

– Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Khu phố 1: Đồng chí Trần Văn Mỹ

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Ông Bùi Thanh Hải

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Lê Thị Kim Hạnh

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Lê Hữu Trực

2. Khu phố 2

– Bí thư chi bộ: Đồng chí Ngô Quốc Thuận

– Trưởng khu phố: Bà Lê Thị Hải

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Bà Đào Thị Liên Hương

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Nguyễn Thị Hồng Hanh

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Vũ Huỳnh Hồng Anh

3. Khu phố 3

– Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận: Đồng chí Lê Duy Hanh

– Trưởng khu phố: Ông Trần Văn Hậu

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Nguyễn Thị Thu Thương

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Phạm Thanh Trúc

4. Khu phố 4

– Bí thư chi bộ: Đồng chí Phạm Văn Bảy

– Trưởng khu phố: Ông Lê Đình Cây

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Ông Trần Phú Cường

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Ngô Thị Phượng

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Trần Minh Tâm

5. Khu phố 5

– Bí thư chi bộ: Đồng chí Lê Thị Hiền

– Trưởng khu phố: Bà Lê Thị Kim Thanh

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Ông Trương Thành

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Dương Thị Hoa

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Ngô Phạm Tuấn Phong

6. Khu phố 6

– Bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

– Trưởng khu phố: Ông Phú Minh Thông

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Bà Hồ Thị Huyền Chi

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Tống Thị Phương Nga

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Lý Vỹ Hào

7. Khu phố 7

– Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố: Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Ông Bành Minh Nhơn

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Lê Thị Thành

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Phùng Quang Minh

8. Khu phố 8

– Bí thư chi bộ: Đồng chí Trần Thị Thu Đông

– Trưởng khu phố: Ông Hoàng Xuân Hường

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Ông Nguyễn Thế Lý

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Lê Thị Ong

– Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Thi Tấn Phát

9. Khu phố 9

– Bí thư chi bộ: Đồng chí Trần Anh Tuấn

– Trưởng khu phố: Bà Phan Thị Cẩm Hồng

– Trưởng Ban công tác mặt trận: Bà Lê Thị Minh Phượng

– Chi hội trưởng phụ nữ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hoàn – Bí thư Chi đoàn thanh niên: Đồng chí Phạm Quế Anh

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất