Cán bộ, công chức UBND phường

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Ông Đỗ Đình Hậu Phó Chủ tịch UBND phường Ông Đặng Gia Tuấn Văn phòng...

Cán bộ, công chức Khối dân vận phường

Bà Nguyễn Thị Phương Lan Phó Bí thư Thường trực - Trưởng Khối Dân vận Ông Nguyễn Quốc Cường Chủ tịch MTTQ VN Bà Lê Thị Hải Chủ tịch...

Trưởng Quân Sự

Ông Nguyễn Thanh Tùng Chỉ huy trưởng

Trưởng Công An

Ông Đặng Văn Cư Trưởng Công an phường

Cán bộ, công chức

Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch,

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Bà Lê Thu Huyền Chủ tịch HĐND phường Bà Lê Thị Huyền Phó Chủ tịch HĐND

26 Đại biểu

Hoạt động gần đây

Tổng kết Hè và trao học bổng phường Nguyễn Thái Bình năm 2017 Vào sáng ngày 10-8-2017, Ban chỉ đạo Hè phường Nguyễn...

Danh Sách BAN CHẤP HÀNH

Bà Lê Thu Huyền Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bà Nguyễn Thị Phương Lan Phó Bí thư Thường trực Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh Phó...

Ban thường vụ

Bà Lê Thu Huyền Bí thư Đảng ủy Bà Nguyễn Thị Phương Lan Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh Phó Bí thư Đảng...