Cán bộ, công chức UBND phường

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Ông Đỗ Đình Hậu Phó Chủ tịch UBND phường Ông Đặng Gia Tuấn Văn phòng...

Trưởng Quân Sự

Ông Nguyễn Thanh Tùng Chỉ huy trưởng

Trưởng Công An

Ông Đặng Văn Cư Trưởng Công an phường

Cán bộ, công chức

Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch,