Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Chiều ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết phongtrào thi đua yêu nước năm 2019...

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH THỰC HIỆN CHỨNG THỰC NGOÀI GIỜ

  Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính phù hợp với chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá...

Cán bộ, công chức UBND phường

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Phường Ông Đỗ Đình Hậu Phó Chủ tịch UBND Phường phụ trách đô...

Trưởng Quân Sự

Ông Nguyễn Thanh Tùng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Phường

Trưởng Công An

Ông Đặng Văn Cư Trưởng Công an Phường

Cán bộ, công chức

Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Phường Ông Đỗ Đình Hậu Phó Chủ tịch UBND Phường phụ...