Xác định lại diện tích đất ở

Thành phần, số lượng hồ sơ: – Đơn xin xác định lại diện tích đất ở; – ...

Duy trì đường thông hè thoáng trên các tuyến đường phường

Thực hiện việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè đảm bảo lối đi bộ thông thoáng và an toàn cho người dân,...