Hội nghị Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm...

Ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm...

Thủ tục hỏa táng

Thủ tục: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng Trình tự thực hiện: Gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi UBND...