Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục...

MỤC ĐÍCH Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành...

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

MỤC ĐÍCH Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành...

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

MỤC ĐÍCH Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành...

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

MỤC ĐÍCH Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành...

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

MỤC ĐÍCH Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành...
istanbul escort esenyurt escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort sohbet hattı sohbet hattı porno izle sex hikaye altyazılı porno