Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

File đính kèm

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Bước 1: Người yêu cầu...

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người yêu chứng...

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng...

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người yêu chứng thực nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết...

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao...

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả...

Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là động sản

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả...

Thủ tục Chứng thực di chúc

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người yêu cầu chứng thực di chúc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận...

Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê...

Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày...

Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Thủ tục Chứng thực chữ ký Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt (áp dụng...

Thủ tục Chứng thực chữ ký giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân

Thủ tục Chứng thực chữ ký giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ...
istanbul escort esenyurt escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort sohbet hattı sohbet hattı porno izle sex hikaye altyazılı porno