CHƯƠNG TRÌNH “KHÁM MẮT VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ”

CHƯƠNG TRÌNH “KHÁM MẮT VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ” Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975...