Từ ngày 1-4-2019 TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tổng điều tra dân...

https://www.youtube.com/watch?v=xuNkyFNPIbI

Hội nghị Tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư...

Ngày 17/3/2019, Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các khu dân cư...