Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019...

Ngày 26/2/2019, Đảng bộ Phường Nguyễn Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm...

Hội nghị triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ...

Sáng ngày 21/2/2019, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị Triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ...