Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của...

 Ngày 14/10/2019, Đảng bộ Phường Nguyễn Thái Bình đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận...

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019...

Ngày 26/2/2019, Đảng bộ Phường Nguyễn Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm...

Hội nghị triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ...

Sáng ngày 21/2/2019, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị Triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ...