TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH...

Ngày 22/7/2019, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ...

HỌP MẶT KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Chiều ngày 25/7/2019, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức họp mặt kỷ...

Hội nghị nhân dân 6 tháng đầu năm 2019

Vừa qua, Ban điều hành 06 khu phố phối hợp Ban công tác Mặt trận 06 khu phố đã tổ chức Hội nghị nhân...

Trang bị kiến thức phòng chống xâm hại cho trẻ em

Trước tình trạng quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước thời gian gần...