spot_img

Quận 1 tập huấn công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng

Ngày 9/11/2022, Ủy ban nhân dân Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng: Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Ưu đãi người có công với cách mạng”; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ về “Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”.

Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo các ban Quận ủy, các tổ chức chính trị – xã hội quận, các phòng ban chuyên môn quận; lãnh đạo Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cán bộ chuyên trách phụ trách công tác chính sách 10 phường.

Hội nghị nghe nội dung 4 chuyên đề. Trong đó, Phó Trưởng Phòng Người có công Sở Lao động – Thương binh và xã hội TPHCM Lê Hùng Cường báo cáo chuyên đề về các quy định liên quan đến “Người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”. Ông Lê Hùng Cường cũng thông tin chuyên đề về “Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”.

Bên cạnh đó, các chuyên đề “Quy định về thực hiện các chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng” và “Quản lý hồ sơ người có công” do chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động – Thương binh và xã hội TPHCM Đinh Thị Thúy Nga báo cáo.

Qua buổi tập huấn đã thông tin các điểm mới về công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, lưu ý nắm rõ các quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP nhằm thi hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH về “Ưu đãi người có công với cách mạng”; đồng thời trao đổi ý kiến trong quá trình thực hiện chế độ chính sách đến người dân.

H.Y

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất