Sinh hoạt Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2020

Ngày 19/12/2020, Đảng ủy phường tổ chức Họp mặt Đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2020 đây là đợt sinh hoạt định kỳ hàng năm giúp đảng viên đang công tác đã nhận thức được nội dung, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời chủ động tham gia các công tác xã hội, dự họp các buổi sinh hoạt của Đảng ủy, Chi bộ và có nhiều ý kiến đóng góp cho Đảng ủy, Chi bộ nơi đảng viên sinh sống góp phần củng cố mối quan hệ Đảng với nhân dân. Tham dự có đồng chí đồng chí Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phường.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng bộ, Chính quyền và công tác vận động Nhân dân năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 đồng thời đồng chí thông tin thêm đến các đồng chí đảng viên về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường, Quận.

Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên cũng nghe báo cáo về công tác an sinh xã hội và tình hình An ninh chính trị, trật tự xã hội phường năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần của các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW đã quan tâm dành thời gian đến tham dự và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, Chính quyền và địa phương nơi sinh sống. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2021 là năm bản lề thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm người đảng viên góp sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chính quyền và địa phương nơi sinh sống ngày một tốt đẹp.

Please see our Medical Disclaimer for more information. vgrmalaysia This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here.