spot_img

THIẾU NHI PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH THAM QUAN BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 16/6/2023, Ban Chỉ Đạo Hè phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hành trình tham quan bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho 80 em thiếu nhi trên địa bàn phường.

Tại đây các em thiếu nhi được tham quan, học tập và tìm hiểu lịch sử Việt Nam thông qua các hiện vật, tư liệu về các nền văn hóa từ thời nguyên thủy đến nay. Nhiều hiện vật, tư liệu tái hiện cuộc đấu tranh chống giặc giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Qua đó, các em có hiếu nhi sẽ yêu thích tìm hiểu văn hóa, lịch sử của dân tộc. Từ nền tảng kiến thức đó sẽ nâng cao phẩm chất tiếp nối truyền thống yêu nước, nhân ái của dân tộc.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất