spot_img

THÔNG BÁO VỀ MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Căn cứ Thông báo số 587/TB-VP ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 về mức thu phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất