spot_img

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất