THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY”

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của Phường Nguyễn Thái Bình trong năm 2022 và nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức và người lao động tại Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình; hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, làm tăng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Ủy ban nhân dân phường triển khai 11 thủ tục thực hiện ngay trong ngày, cụ thể:

 1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh).
 2. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.
 3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).
 4. Đăng ký khai tử.
 5. Đăng ký nhận Cha, mẹ, con.
 6. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận Cha, mẹ, con.
 7. Đăng ký Giám hộ.
 8. Đăng ký Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.
 9. Thủ tục xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 10. Thủ tục xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ đất nông nghiệp cho người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.
 11. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại Công an phường.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc 11 thủ tục trên sẽ được giải quyết ngay trong ngày. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo./.